Nabi Daud

Hukuman Allah terhadap dosa Daud

Setan bangkit melawan orang Israil dan menghasut Daud untuk menghitung orang Israil. Lalu Daud berkata kepada Yoab dan kepada para panglima pasukan, “Pergilah, hitunglah orang Israil dari Bersyeba sampai ke Dan, lalu bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka.”Hasil penghitungan rakyat itu pun diserahkan Yoab kepada Daud. Di antara seluruh orang Israil ada sejuta seratus ribu orang pemegang pedang, sedangkan di antara orang Yuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang pemegang pedang.Akan tetapi,hal itu jahat dalam pandangan Allah sehingga ia mengazab Israil.Kata Daud kepada Allah,"Aku sangat berdosa karena melakukan hal ini.Sekarang,jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini,karena tindakanku ini sangat bodoh".Lalu Allah berfirman kepada Gad,melihat Daud,'Beginilah firman Allah : Aku mengajukan kepadamu tiga perkara.Pilihlah salah satu di antaranya untuk kulaksanakan'.

Maka Gad datang menghadap Daud dan berkata kepadanya, “Beginilah firman ALLAH: Buatlah pilihan,apakah tiga tahun bencana kelaparan, atau tiga bulan dihancurkan di hadapan lawanmu sementara pedang musuh mengejarmu, atau tiga hari pedang ALLAH, yaitu penyakit sampar, menimpa negeri ini dan malaikat ALLAH mendatangkan kemusnahan atas seluruh daerah Israil. Sekarang pertimbangkanlah, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”Jawab Daud kepada Gad, “Hal ini sangat menyesakkan bagiku. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan ALLAH, karena rahmat-Nya sangat besar; tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.”Jadi, ALLAH mendatangkan penyakit sampar atas Israil, sehingga tujuh puluh ribu orang Israil tewas. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memusnahkan Yerusalem. Akan tetapi, ketika malaikat itu hendak memusnahkan kota itu, ALLAH melihatnya dan berbelaskasihan karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya.

Maka firman-Nya kepada malaikat pemusnah itu, “Cukup! Sekarang turunkanlah tanganmu.” Pada waktu itu malaikat ALLAH tengah berdiri di dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.Ketika Daud melayangkan pandang, dilihatnya malaikat ALLAH berdiri di antara bumi dan langit dengan sebilah pedang terhunus di tangannya, terarah ke Yerusalem. Daud dan para tua-tua pun sujud dengan mengenakan kain kabung. Kata Daud kepada Allah, “Bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat? Akulah yang berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah mereka lakukan? Ya ALLAH, ya Tuhanku, biarlah tangan-Mu melawan aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah melanda umat-Mu.”

Dalam rahmat-Nya,Allah menerima persembahan Daud dan tidak memusnakan Yerusalem

Kemudian malaikat ALLAH menyuruh Gad untuk mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi mendirikan suatu mazbah bagi ALLAH di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.Maka Daud pun pergi, sesuai dengan perkataan Gad yang disampaikannya atas nama ALLAH.Datanglah Daud mendekati Ornan. Ketika Ornan memandang dan melihat Daud, keluarlah ia dari tempat pengirikan dan sujud memberi hormat kepada Daud. 22Kata Daud kepada Ornan, “Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku dapat membangun di sini mazbah bagi ALLAH. Berikanlah kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti melanda rakyat.”Kata Ornan kepada Daud, “Ambillah saja, Tuanku

Raja, dan lakukanlah apa yang Tuanku pandang baik. Lihatlah, hamba juga memberikan sapi ini sebagai kurban bakaran, eretan-eretan pengirik ini sebagai kayu bakar, dan gandum sebagai persembahan bahan makanan. Semua itu hamba berikan.”Tetapi Raja Daud berkata kepada Ornan, “Jangan begitu, sebab aku mau membelinya darimu dengan harga penuh. Aku tidak mau mengambil milikmu untuk dipersembahkan kepada ALLAH atau mempersembahkan kurban bakaran dengan cuma-cuma.”Lalu Daud memberikan kepada Ornan 600 syikal emas yang ditimbangnya sebagai bayaran tempat itu.Daud pun membangun di sana mazbah bagi ALLAH, lalu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian. Ia berseru kepada ALLAH dan ALLAH menjawabnya dengan menurunkan api dari langit ke atas mazbah kurban bakaran itu.ALLAH berfirman kepada malaikat itu agar ia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya.

Pujian Daud atas pengampunan Allah

Ya Allah, kasihanilah kiranya aku sesuai dengan kasih abadi-Mu. Sesuai dengan rahmat-Mu yang besar, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku ! Basuhlah aku sebersih-bersihnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku,karena aku menyadari pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku.Kepada-Mu, kepada-Mu sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang jahat dalam pandangan-Mu, sehingga Engkau benar ketika Engkau berfirman, dan bersih ketika Engkau menghakimi.Sesungguhnya, aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dikandung ibuku dalam dosa.  8Sesungguhnya, Engkau menghendaki kebenaran dalam batin, dan Engkau memberitahukan hikmat kepadaku dalam hati nurani.

Sucikanlah aku dengan ranting hisop, maka aku akan menjadi suci, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju.Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita, dan biarlah tulang-tulang yang Kauremukkan bergembira kembali.Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku.Ya Allah, ciptakanlah dalam diriku hati yang suci, dan perbaharuilah batinku dengan ruh yang teguh.Janganlah membuang aku dari hadirat-Mu, dan janganlah mengambil dariku Ruh-Mu yang suci.Kembalikanlah padaku kegirangan karena keselamatan dari-Mu,dan topanglah aku dengan ruh kerelaan. 15Maka aku akan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepada-Mu.Lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah,ya Tuhan keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai karena kebenaran-Mu. Ya Rabbi, bukalah bibirku, maka mulutku akan menyatakan puji-pujian kepada-Mu!