Pelayanan Isa Al-Masih digambarkan melalui gelar-gelar

Isa memberi kelegaan

(Isa Al Masih bersabda) “Marilah kepada-Ku, hai kamu semua yang lelah dan menanggung beban berat, Aku akan memberikan kelegaan bagimu.Terimalah kuk dari- Ku dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut serta rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat kelegaan.Karena kuk dari-Ku menyenangkan dan beban-Ku pun ringan.”

Isa adalah penyelamat dunia

Di daerah itu ada beberapa orang gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Mereka pun sangat ketakutan.Malaikat itu berkata, “Jangan takut. Aku membawa kabar baik bagimu, yaitu kabar yang mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang Penyelamat, yaitu Al-Masih, Junjungan kita.

Inilah tandanya: Kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain bedung dan berbaring di palungan.” Tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu hadir banyak sekali tentara surgawi. Mereka memuji Allah dan berkata, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan di hati Allah.”

Isa adalah Nabi Besar

Tidak lama kemudian, Isa pergi ke sebuah kota yang bernama Nain, disertai para pengikut-Nya dan banyak sekali orang. Ketika sudah dekat gerbang kota itu, ada iring-iringan orang yang sedang keluar mengusung jenazah seorang anak laki-laki, anak tunggal seorang janda. Banyak orang dari kota itu turut mengantar janda itu.

Ketika Isa, Sang Junjungan, melihat ibu itu, Ia merasa iba terhadapnya. Sabda-Nya, “Jangan menangis.”Lalu Ia mendekati usungan itu dan menyentuhnya. Maka orang-orang yang membawa usungan itu pun berhenti. Isa bersabda, “Hai orang muda, Aku berkata kepadamu, bangunlah!”Orang mati itu hidup kembali lalu duduk dan berbicara. Kemudian Isa menyerahkan dia kepada ibunya.Semua yang ada di situ menjadi takut dan memuliakan Allah. Mereka berkata, “Seorang nabi besar telah muncul di antara kita.” Mereka juga berkata, “Allah telah datang melawat umat-Nya.”

Isa adalah anak domba Allah

Esoknya, Yahya melihat Isa datang kepadanya. Lalu Yahya berkata, “Lihatlah, Anak Domba Allah yang mengangkat dosa dunia.

Isa adalah Guru yang mengajarkan kebenaran

Pada malam hari ia datang kepada Isa lalu berkata kepadaNya, “Guru, kami tahu bahwa Engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang Engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya.”

Isa memuaskan kebutuhan batiniah

Sabda Isa kepada mereka, “Akulah roti hidup itu. Siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.

Isa adalah pintu ke surga dan Gembala yang menuntun  pengikut-Nya

Isa Al Masih bersabda) “Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui Aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya, Aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup, dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.

Isa adalah Terang dunia

(Sabda Isa kepada mereka) “Aku datang ke dunia untuk menjadi terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaKu tidak tetap tinggal di dalam kegelapan. Jika seseorang mendengar perkataanKu tetapi tidak melakukannya, maka bukan Aku yang akan menghakimi orang itu, karena Aku datang bukan untuk menghakimi isi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya.Orang yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku sudah ada hakimnya. Perkataan yang telah Kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari kiamat.

Isa adalah sahabat pengikut-pengikut-Nya

(Sabda Isa) Kamu adalah sahabat-Ku  jika kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu.

Isa memberikan damai sejahtera dalam kesusahan

(Sabda Isa) Aku mengatakan semua ini kepadamu, supaya kamu memperoleh kesentosaan di dalam Aku. Dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi teguhkanlah hatimu! Aku sudah mengalahkan dunia.”

Isa satu-satunya jalan keselamatan

Tidak ada keselamatan melalui seorang lain pun, karena di kolong langit ini tidak ada satu nama lain pun (selain nama Isa Al Masih) yang diberikan kepada manusia sehingga melalui nama itu kita dapat diselamatkan.”

Isa adalah raja atas kerajaan Allah

Sabda Isa, “Kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia, tentunya pengawal-pengawal-Ku akan melawan supaya Aku tidak sampai jatuh ke tangan orang Israil. Akan tetapi, kerajaan-Ku bukan dari dunia ini.”Lalu kata Pilatus kepada-Nya, “Kalau begitu, Engkau seorang raja, bukan?” Sabda Isa, “Engkau mengatakannya, bahwa Aku adalah seorang raja. Itulah sebabnya Aku lahir dan itulah sebabnya Aku datang ke dalam dunia, yaitu supaya Aku memberi kesaksian mengenai kebenaran. Siapa berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suara-Ku.”

Isa adalah Hakim dunia pada hari Kiamat

Sekiranya adil di mata Allah, Ia akan membalas perbuatan orang-orang yang membuat kamu menderita, dan Ia akan memberikan kelegaan bagi kamu yang mengalami penderitaan serta bagi kami juga. Hal itu akan terjadi pada waktu Isa, Junjungan kita Yang Ilahi, dinyatakan dari surga dengan seluruh malaikat-Nya yang penuh kekuatan dan dengan api yang menyala-nyala untuk menuntut pembalasan atas orang-orang yang tidak mengenal Allah dan atas orang-orang yang bersikap durhaka terhadap Injil Isa, Junjungan kita Yang Ilahi.

Mereka akan menerima hukuman kebinasaan yang kekal serta dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kekuasaan-Nya yang mulia,yaitu pada saat Ia (Isa) datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu.